Projekt se je začel kot pogovor ob odstranitvi vrtičkov ob postavljanju Šmartinskega parka v Ljubljani, razvil pa v idejo načina organizacije meščanov in občine, kjer se določen prostor, namenjen za mestni park, organizira, opremi in uporablja po potrebah in željah prebivalcev.

V projektu sva špekulirala o različnih izidih, do katerih lahko takšna demokracija privede. Rezultat je v vsakem mestu drugačen, lahko je izvrsten ali pa ne, odvisno od sposobnosti za dogovor, razumevanje drugega in empatije.

Park je po tej zamisli ogledalo mesta in njegovih prebivalcev.

Natečajni projekt je bil med nagrajenci Ghost Project competition in razstavljen na festivalu MIKSER v Beogradu leta 2014.